HIRSCH 2. zgodba

Pilotna akcija tipa 1:
Hirsch AG – Analiza dolžine vlaken usnjenih vzorcev

Cilj: Hirsch AG je proizvajalec usnjenih pasov in si prizadeva, da bi usnjene dele svojih pasov zamenjal z biološkim materialom. Za oblikovanje nadomestnega materiala je bistvenega pomena karakterizacija. Potrebno je izmeriti dolžino vlaken.

Pristop: Na voljo je bil vzorčni nabor, v katerem so v svežnjih vidna usnjena vlakna. Ločili smo majhne snope in posneli slike visoke ločljivosti z mikroskopijo temnega polja. Ker vlaken ni bilo mogoče položiti v ravno črto, smo razvili skripto v MATLAB, ki nam je pomagala analizirati slike. Za merjenje dolžine vlaken je mogoče določiti območje zanimanja in uporabniške parametre za vrednotenje.

Rezultati: S pomočjo skripte v MATLAB smo posneli in analizirali vrsto slik različnih vlaken. Po več ponovitvah analize parametrov je bilo mogoče določiti dolžino vlaken. Dolžina povprečnega usnjenega vlakna je bila ne glede na obliko svežnja vlaken približno 1400 µm.

 

 

Izjava podjetja: Rezultati analize dolžine vlaken so bili poslani Katrin Berger (Hirsch), izmerjena vrednost ustreza njenim pričakovanjem.

Sodelujoči partnerji: CTR/SAL, PCCL