PLASTIKA SKAZA 1. zgodba

Pilotna akcija tipa 1:
Plastika Skaza d.o.o – Analiza polikarbonata

Cilj: Uporaba recikliranega polikarbonata je težka zaradi visokih standardov, ki se zahtevajo za reciklirane materiale. Le 9% plastike je reciklirane z ustrezno kakovostjo. Za analizo kakovosti recikliranega polikarbonatnega materiala je treba razviti in preveriti metode.

Pristop: Analizirani so bili originalni in reciklirani vzorci v obliki peletov ali končnih izdelkov. Z uporabo Ramanove in ATR FTIR spektroskopije smo te vzorce analizirali in ocenili razlike med njimi. Pri Ramanovi spektroskopiji smo uporabili dva laserja z različno valovno dolžino in naredili primerjavo, da bi našli optimalne pogoje z najmanj fluorescence. Pri obeh metodah smo zabeležili številne nize merilnih točk.

Rezultati: Pri Ramanovi spektroskopiji so bili boljši rezultati doseženi z laserjem 785 nm, kjer so bili vidni ostri Ramanovi vrhovi z nizkim vplivom fluorescenčnega ozadja. Kljub temu ni bilo mogoče najti razlike med originalnim in recikliranim polikarbonatom. FT-IR ATR spektroskopija daje boljše in zanesljivejše rezultate z majhnimi spektralnimi razlikami v vsaj dveh spektralnih razponih od 600 cm-1 do 900 cm-1 in od 2900 cm-1 do 2950 cm-1.

Sodelujoči partnerji: CTR/SAL, PCCL