FEMEC

Pilotna akcija tipa 1:
Brigita Femec – Analiza čebeljega strupa

Cilj: Gospa Femec dela s čebeljim strupom kot sestavino svojih izdelkov, ki jih prideluje. Za kvantitativno analizo melitina je treba analizirati različne vzorce glede na njihovo kakovost (medicinska ali standardna kakovost).

Pristop: V analizo smo dobili tri različne vzorce z oznako i) lani, ii) zjutraj in iii) zvečer. Standardna metoda za analizo bi bila tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC). Ker pa noben partner v konzorciju nima te metode na voljo, smo uporabili druge tehnike, kot so Ramanova spektroskopija in IR pristopi. Poleg tega smo na PCCL izvedli vodoravne ATR meritve.

Rezultati: Vse vzorce smo izmerili in analizirali. Z Ramanovo spektroskopijo ni bilo mogoče najti značilnih vrhov zaradi visoke fluorescence v ozadju. Razlike smo lahko opazili z ATR IR spektroskopijo, še posebej, če upoštevamo prvi odvod. Najvišja odstopanja smo opazili okoli 1100 cm-1. Vodoravne ATR meritve na PCCL so potrdile rezultate partnerja SAL. Za absolutno kvantifikacijo bi bili potrebni referenčni vzorci, ki niso bili na voljo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava podjetja: Gospa Femec se zahvaljuje za dragocen pristop, ki ga želi nadaljevati za razvoj svojih izdelkov.

Sodelujoči partnerji: CTR/SAL, PCCL