PLASTIKA SKAZA 2. zgodba

Pilotna akcija tipa 1:
Plastika Skaza d.o.o. – Analiza – Reciklirani polikarbonatni material

Cilj: Uporaba recikliranega polikarbonatnega materiala v visoko standardnih izdelkih, kot na primer v električnem ohišju, je zahtevna, saj je manj kot 10% plastike reciklirane z ustrezno kakovostjo, poleg tega kakovost različnih recikliranih serij ni vedno homogena. Cilj projekta je ugotoviti razlike v kakovosti med posameznimi serijami polikarbonatnih granul in količinsko določiti kakovost končnega izdelka.

Pristop: Serije granul Plastike Skaza so bile analizirane z ATR FTIR in DSC (diferenčna dinamična kalorimetrija) meritvami, da bi ugotovili nihanja v kakovosti. Za določitev kakovosti je bilo izvedeno tudi testiranje s plamenom na polikarbonatnih ploščah na OFI na Dunaju.

Rezultati: Vsi vzorci granul Plastika Skaza so dali enake ATR FTIR spektre, vendar so se pokazale razlike pri DSC analizi. INFINO vzorci so pokazali dodaten vrh, kar kaže na dodatno komponento v sistemu (lahko je aditiv, zaviralec gorenja ali nečistoča). Na podlagi rezultatov preskusa s plamenom je mogoče vse vzorce uvrstiti v kategorijo V-0 v skladu z ÖVE / ÖNORM EN 60695-11-10.

Sodelujoči partnerji: PCCL GmbH/SAL