KIOTO

Pilotna akcija tipa 1:
KIOTO Photovoltaics GmbH, Analiza materiala za enkapsulacijo fotovoltaičnih modulov

Cilj: Podjetje KIOTO se sooča s težavami glede homogenosti njihovega materiala za enkapsulacijo po laminaciji fotovoltaičnih modulov z rezervnim strojem za laminacijo. Da bi zagotovili proizvodnjo zanesljivih modulov, je potrebno poiskati razloge za pojav nehomogenosti.

Pristop: S strojem za laminacijo v podjetju KIOTO so bili pripravljeni različni vzorci. Sledila je analiza kvalitete vzorcev s pomočjo meritev stopnje zamreženosti materiala za enkapsulacijo. Uporabljene metode so bile Ramanska spektroskopija, DSC in tradicionalna standardna metoda ekstrakcije s Soxhletovim aparatom. Med drugim je bila določena tudi prostorska razporeditev zamreženosti v vzorcih.

Rezultati: Meritve stopnje zamreženosti v vzorcih, laminiranih na različnih položajih znotraj laminatorja, so nakazovale na težave v prednjem delu stroja. Sum je bil potrjen s termalno analizo stroja, ki je razkrila okvaro ene izmed grelnih plošč. Meritve vzorcev, po odpravi okvare, so pokazale dovolj visoko stopnjo zamreženosti ne glede na položaj med laminacijo.

 

Sodelujoči partnerji: CTR/SAL, PCCL