FTPO

Pilotna akcija tipa 1:
FTPO – Analiza – frakcije tereftalne kisline

Cilj: Cilj FTPO projekta je razviti inovativne metode recikliranja (kemično recikliranje polietilen tereftalata (PET)) in eksperimentalno dokazati uporabnost monomerov pridobljenih za sintezo PET. Za izvedbo in oceno preskusov polimerizacije je treba določiti čistost monomerov pridobljenih iz postopka recikliranja.

Pristop: FTPO je zagotovil različne frakcije tereftalne kisline za analizo s HPLC in oceno njihove uporabnost za polimerizacijo. Za te meritve s HPLC je FTPO zagotovil prečiščen vzorec PTA (tereftalne kisline), ki je vseboval sledi 4-CBA (4-karboksibenzaldehida), in čisto kemikalijo 4-CBA. Kalibracijska krivulja nečistoče je bila narejena s štirimi različnimi dodatki 4-CBA v PTA, kot je opisano v standardu D7884-13. Nato je bila določena koncentracija 4-CBA v vseh FTPO vzorcih.

Rezultati: Ugotoviti je mogoče ustrezne nečistoče v vsaki frakciji, zaradi česar je meritev HPLC koristno orodje pri proizvodnji PET v različnih ravneh kakovosti.

Sodelujoči partnerji: PCCL GmbH