HIRSCH 4. zgodba

Pilotna akcija tipa 1:
Hirsch AG – Ovrednotenje UV testov biopolimerov

Cilj: Hirsch razvija nov material za svoje usnjene pasove. Za izboljšanje trajnosti so izbrali za nov material biopolimer. Standardni testi izpostavljenosti UV kažejo na vidne spremembe na površini v obliki oljnega sloja. Ta sloj je potrebno preučiti in klasificirati.

Pristop: Hirsch je dal v analizo vzorce pred in po izpostavljenosti UV. Že vidne razlike so bile še izboljšane na mikroskopskih slikah. Uporabili smo Ramanovo spektroskopijo za prepoznavanje sloja na površini. Standardne površinske meritve niso pokazale razlik na vzorcih. S temeljitimi globinskimi meritvami so se spektri spreminjali, ko so prehajali skozi sloj. Za nadaljnjo analizo so bile na KI opravljene NMR meritve.

Rezultati: Obe merilni metodi sta pokazali razlike med vzorcem pred in po izpostavljenosti UV. Rezultati so prikazani na sliki 1 in obe metodi sta pokazali enak rezultat. Izpostavljenost UV povzroči zmanjšanje količine dvojnih vezi in povečanje esterskih skupin.

Izjava podjetja: Rezultati kažejo na difuzijo mehčalca iz materiala. -> Prilagodili bodo aditive v polimerni mešanici.

Sodelujoči partnerji: CTR/SAL, KI