TREIBACHER

Pilotna akcija tipa 1:
Treibacher Industrie AG – Učinki dopiranja na polirne snovi na osnovi cerija

Cilj: Polirna sredstva za stekla, ki temeljijo na prahu cerijevega oksida, so dopirana z različnimi dodatki za izboljšanje njihovih lastnosti. Ali je mogoče z uporabo vrstičnega elektronskega mikroskopa (SEM) in mikroanalize prepoznati različne kristalne faze in njihovo dopiranje? To bi pomagalo pri načrtovanju novih mešanic. Cilj te pilotne akcije je to preveriti.

Pristop: Meritve SEM in mikroanalize so bile izvedene na različnih vzorcih za oceno, če je ta mikroskopska tehnika primerna za razlikovanje različnih kristalnih faz. Kot izhodišče je bil karakteriziran komercialni referenčni vzorec z znanimi parametri. Nato je bila izvedena analiza na polirnem sredstvu, ki ga je uporabnik pripravil z uporabo različnih dopantov in sinteznih postopkov.

Rezultati: Morfologija različnih kristalnih faz v obeh vzorcih (referenčnem in uporabniškem) je bila različna. Na primer, v glavni fazni referenčnega vzorca je bil mešani cerijev-lantanov oksid oblikovan v kristalite z velikostjo približno 50-100 nm, medtem ko je bil v uporabniškem vzorcu oblikovan v manjše kristalite (približno 10 nm). Na splošno, SEM analiza je omogočala identificiranje večine različnih kristalov v polirnem prahu. Meritev koncentracije dopanta je bila možna nad vrednostjo praga. SEM + mikroanaliza sta pokazala, da sta uporabna pri analizi prototipov polirnega prahu.

Sodelujoči partnerji: UNG