HIRSCH 3. zgodba

Pilotna akcija tipa 1:
Hirsch AG – Ovrednotenje napak v laku za aligatorjevo kožo

Cilj: Hirsch preizkuša nov premaz za visokokakovostne usnjene izdelke (tukaj aligator). Nanešeni lak je narejen na vodni osnovi. V prvih preskusih so odkrili različne napake v lakiranju. Hirsch želi vedeti izvor teh napak, da optimizira postopek lakiranja.

Pristop: Hirsch je priskrbel vzorec z izrazitimi pomanjkljivostmi, ki so se pojavile kot strukture v obliki kapljic. Napake smo analizirali s standardno mikroskopijo. Strukture so bile simetrične in sferične. Nekatere so imele ostanke struktur ovojnic. Z Ramanovo spektroskopijo smo želeli odkriti, če obstaja razlika v spektru napake v laku v primerjavi z okolico okoli napake z namenom, da določimo ali je napaka prazna struktura ali vsebuje tujek.

Rezultati: Na mikroskopskih slikah sferičnih struktur ni bilo mogoče prepoznati tujkov, pojavile so se kot prazne kapljice. Tudi spektri Ramanove spektroskopije niso pokazali razlik. Vzrok praznih kapljic sta uparjena voda ali olje, pri čemer bi lahko voda prišla v postopku lakiranja ali iz kompresorja, medtem ko bi olje lahko prišlo samo iz kompresorja.

Izjava podjetja: Na podlagi rezultatov preskusov je bilo mogoče najti izvor napake, zato uvajajo spremembe v nanosu laka.

Sodelujoči partnerji: CTR/SAL