HIRSCH 1. zgodba

Pilotna akcija tipa 1:
HIRSCH Armbänder GmbH – Analiza teksture novih usnjenih vlaken v kombinaciji z izbranimi biopolimeri

Cilj: Potrebna je stalna kakovost usnja za uporabo usnjenih vlaken v kombinaciji z izbranimi biopolimeri. Nihanja v lastnostih usnja lahko privedejo do sprememb v sestavi materiala in tako vplivajo na izdelavo pasov. Karakterizacija usnjenih vlaken je zato nepogrešljiva.

Pristop: Za oceno kakovosti usnjenih vlaken se iščejo osnovne značilnosti materiala. Rezultati bodo služili tudi kot referenca za nadaljnjo proizvodnjo kompozitov. Narejene so bile meritve glede karakterizacije materiala (IR) in toplotne stabilnosti (DSC).

Rezultati: Izmerjeni so bili parametri materiala iz usnjenih vlaken, ki so dali informacije za nadaljnji razvoj novega polnilnega materiala za ročne pasove. Z namenom toplotne in kemijske karakterizacije so bile izvedene meritve DSC in FTIR. Pokazalo se je, da je material dovolj toplotno stabilen in da je FTIR primerljiv s spektri želatine ter ne kažejo nobenih večjih nečistoč. Narejene so bile nadaljnje optične preiskave s SAL, kar je opisano v ločenem poročilu.

Sodelujoči partnerji: PCCL, CTR/SAL