Naslov projekta: Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije

Vodilni partner: Univerza v Novi Gorici (UNG), Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Ostali projektni partnerji: Kemijski inštitut (NMR center), Primorski Tehnološki park d.o.o. (PTP), Technische Universtät Graz (TUG), Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL), Montanuniversität Leoben (MUL), Silicon Austria Labs (SAL)

Prednostna os: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij

Trajanje projekta: junij 2017-junij 2020

Naslov projekta RETINA izhaja iz mrežnice v človeškem očesu. To je neke vrste projekcija površine okolja, ki združuje svetlobne dražljaje in jih posreduje na ustrezna mesta v možganih. Prav to je osnovna ideja projekta RETINA.

Projekt predstavlja mrežo uveljavljenih laboratorijev s sedežem na obmejnem območju Slovenije in Avstrije, ki temeljijo na znanosti o materialih. Tako imenovana »ENOTNA VSTOPNA TOČKA« je ustvarjena z namenom, da sprejema impulze R&R na tem obmejnem območju in jih pošilja odgovornim institucijam znotraj konzorcija RETINA.

 

RETINA se bo soočila z izzivi z izgradnjo mreže že uveljavljenih laboratorijev z izkušnjami na področju znanosti o materialih in omogočila raziskovalnim centrom ter malim, srednjim in velikim podjetjem dostop do raziskovalne mreže preko ”enotne vstopne točke”. To bo povečalo možnosti za doseganje kritične mase R&I opreme v programskem območju, spodbudilo podjetja v investicije v R&I in posledično pripomoglo k povečanju konkurenčnosti manj razvitih regij.

Programsko območje se namreč trenutno spopada z visoko fragmentacijo kapacitet za razvoj in inovacije (R&I). Večina podjetij iz perifernih območij ima posledično slab dostop do R&I infrastrukture, niso inovativna in so omejena v rasti dodane vrednosti. To posebej velja za področje inženirstva naprednih materialov za industrijske aplikacije. Čeprav je potencialni trg za proizvode, ki temeljijo na funkcionalnih materialih, izjemno raznolik (shranjevanje energije, elektronika, farmacija, letalska industrija, itd.), podjetja na perifernih območjih ne morejo učinkovito izrabiti prednosti razpoložljive R&I infrastrukture za razvoj novih proizvodov.

Glavni rezultati projekta bodo informativni dogodki, obiski laboratorijev, Pilotne akcije, izpeljane skupaj z industrijo in raziskovalnimi centri, in povratne informacije javnim organom. Z namenom, da bi kar se da povečali učinek projekta, bodo omenjene aktivnosti ciljale na različne skupine (znanstvene partnerje, posredovalce znanja, industrijo in odločevalce).

Visoka fragmentacija R&I infrastrukture na področju znanosti o materialih preprečuje doseganje projektnih ciljev na regijski in nacionalni ravni, zato je čezmejna pobuda bistvena za uspešno izvajanje predlaganega projekta. Medregijska mreža, ki bo nudila dostop do raziskovalne opreme preko ”enotne vstopne točke” je bistvena lastnost projekta, ki ga razlikuje od ostalih iniciativ, ki so osredotočene predvsem na lokalno okolje.