O projektu

Programsko območje se trenutno spopada z visoko fragmentacijo kapacitet za razvoj in inovacije (R&I). Večina podjetij iz perifernih območij ima posledično slab dostop do R&I infrastrukture, niso inovativna in so omejena v rasti dodane vrednosti. To posebej velja za področje inženirstva naprednih materialov za industrijske aplikacije. Čeprav je potencialni trg za proizvode, ki temeljijo na funkcionalnih materialih, izjemno raznolik (shranjevanje energije, elektronika, farmacija, letalska industrija, itd.), podjetja na perifernih območjih ne morejo učinkovito izrabiti prednosti razpoložljive R&I infrastrukture za razvoj novih proizvodov.

RETINA se bo soočila s temi izzivi z izgradnjo mreže že uveljavljenih laboratorijev z izkušnjami na področju znanosti o materialih in omogočila raziskovalnim centrom ter malim, srednjim in velikim podjetjem dostop do raziskovalne mreže preko ”enotne vstopne točke”. To bo povečalo možnosti za doseganje kritične mase R&I opreme v programskem območju, spodbudilo podjetja v investicije v R&I in posledično pripomoglo k povečanju konkurenčnosti manj razvitih regij.

Glavni rezultati projekta bodo informativni dogodki, obiski laboratorijev, Pilotne akcije, izpeljane skupaj z industrijo in raziskovalnimi centri, in povratne informacije javnim organom. Z namenom, da bi kar se da povečali učinek projekta, bodo omenjene aktivnosti ciljale na različne skupine (znanstvene partnerje, posredovalce znanja, industrijo in odločevalce). Visoka fragmentacija R&I infrastrukture na področju znanosti o materialih preprečuje doseganje projektnih ciljev na regijski in nacionalni ravni, zato je čezmejna pobuda bistvena za uspešno izvajanje predlaganega projekta. Medregijska mreža, ki bo nudila dostop do raziskovalne opreme preko ”enotne vstopne točke” je bistvena lastnost projekta, ki ga razlikuje od ostalih iniciativ, ki so osredotočene predvsem na lokalno okolje.

 

PILOTNA AKCIJA 1: Fotovoltični materiali

Tematika prvega projekta je izdelava in analiza novih fotovoltičnih materialov, katerih cilj je razviti novo generacijo fotocelic. Projekt je sestavljen iz dveh koplimentarnih podprojektov, ki se delita glede na raziskovani material. Materiali v prvem podprojektu bodo bizmutovi perovskiti in CuInS2 nanokristali v prisotnosti organskih ligandov. Drugi podprojekt se bo osredotočil na fotovoltične materiale obdane s polimeri.

PILOTNA AKCIJA 2: Organske elektronske naprave

Raziskovalo se bo strukturo tranzistorjev s tankim organskim filmom. Kot substrat je bil izbran Si/SiO2 z Au kovinsko elektrodo. Za organske polprevodnike so bili predlagani PDIF-CN2, C8BTBT, P3HT ali NFA zmes. Z namenom optimizacije mobilnosti nosilecev naboja se bo prilagodila morfologija filmov in stik med organskim polprevodnikom/dielektrikom. Za izvedbo slednjega se bo površina SiO2 funkcionilizirala s fotoaktivnim materialom občutljivim na UV-žarke, ki lahko spremeni polarnost površine.

PILOTNA AKCIJA 3: Funkcionalna lepila

Glavni cilj projekta je raziskati, kako se sestava lepljivih smol v kompozitih v elektrosnkih napravah spremeni tekom staranja in zaradi posledic oksidacije.