Prihajajoči dogodki

  • SIMULACIJA V TEHNOLOGIJI PLASTIKE

Leoben, Avstrija, 25. & 26. april 2019

 Organizatorja: Polymer Competence Center Leoben (PCCL) in Montanuniversität Leoben (MUL), Department Kunststofftechnik

PROGRAM je dostopen na tej povezavi

 

  • RETININA DVODNEVNA ŠOLA
From research and applied science to business:
Scientific innovation and successful implementation
 

Leoben, Avstrija, 21.-22. maj 2019

Organizatorja: Polymer Competence Center Leoben (PCCL) in Montanuniversität Leoben (MUL)

PROGRAM:

  • Fraunhofer Institut;  Material characterization, Georg von Freymann
  • Univerza v Nova Gorica (UNG): Time- and angle-resolved photoemission spectroscopy, electron and atomic force microscopy and time-resolved photoconductivity
  • Carithian Tech Research (CTR): Raman spectroscopy
  • Technische Universität Graz  (TUG):X-ray diffraction and related techniques 
  • Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL):Various techniques of processing, modeling and characterization of polymers 
  • Kemijski inštitut, Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti (SLONMR):Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 
  • Montanuniversität Leoben/ Primorski Tehnoloski Park: Marketing strategies for new developed solutions