APIS LABOR

Pilotna akcija tipa 1:
APIS LABOR GmbH – Analiza PDMS

Cilj: Polidimetilsiloksani (PDMS) so aktivna sestavina tablet za zdravljenje prebavnega trakta. Merjenje koncentracije PDMS je osrednjega pomena za nadzor procesov in zagotavljanje kakovosti. Preskusiti je potrebno spektroskopske metode za zmanjšanje obremenitev tehnik instrumentalnih analiz.

Pristop: PDMS smo ekstrahirali z mletjem tablet, nato pa je sledilo več korakov ekstrakcije. Prašek smo nato raztopili v raztopini toluena. Za namene analize smo pripravili dva sklopa vzorcev z znanimi različnimi koncentracijami PDMS. Vzorce smo analizirali s pomočjo Ramanove in FTIR spektroskopije. Toluen smo uporabili kot referenco.

Rezultati: Obe metodi sta pokazali, da je mogoče PDMS izmeriti na podlagi toluenskega ozadja. Najboljše območje za oceno koncentracije PDMS se je pokazalo območje okoli vrha pri 1260 cm-1. Srednja-IR spektroskopija se je izkazala za analitsko bolj primerno kot Ramanova spektroskopija, čeprav je bil pred dejanskim merjenjem potreben dodaten korak priprave.

Sodelujoči partnerji: CTR/SAL