OTTRONIC

Pilotna akcija tipa 1:
OTTRONIC Regeltechnik GmbH – Analiza – Homogenost zmesi materiala za kapsuliranje

Cilj: Za okrepitev polimernih materialov se pogosto dodajo polnila. Za različna polnila in gostote polnil je potrebno zagotoviti enakomerno mešanje med postopkom »One-Shot« embalaže. Poleg tega je vsebnost OH kritičen dejavnik trajnosti vgrajene elektronike. Namen je ugotoviti, v kakšnem obsegu je potekala ločitev preko pretočne poti (med enkapsulacijo) glede na vsebnost polnila in kako visoka je vsebnost OH v posameznem vzorcu.

Pristop: Za določitev homogenosti se toplotna stabilnost vzorcev iz različnih procesnih odsekov meri s pomočjo meritev TGA, kemijska sestava se meri s pomočjo FTIR, za določitev skupin OH pa se izvede meritev XPS.

Rezultati: Za določitev koncentracije OH v tem materialnem razredu se je izkazalo, da ni bila primerna meritev XPS. Meritve IR so pokazale, da so vsi vzorci, odvisni od pretoka (A, M in E), kemično enaki. Krivulje masne izgube meritev TGA kažejo na visoko toplotno stabilnost vzorcev in obnovljivost vzorcev A in M. Kocke smole A in M se razgradijo na enak način (en korak razgradnje), medtem ko se kocka smole E razgradi v dveh korakih, kar kaže na nehomogenost.

Sodelujoči partnerji: PCCL, UNG