Pogoji uporabe

Lastnik, založnik in odgovoren za vsebino: Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana

Vse fotografije in grafike na tej spletni strani so zaščitene z avtorskimi pravicami. Fotografije so priskrbeli projektni partnerji Retine. Za morebitno kopiranje fotografij za zasebno ali komercialno uporabo potrebujete dovoljenje koordinatorja projekta Retina in lastnika fotografij.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Uporaba izraza »konzorcij« ali »mi« se nanaša na konzorcij Retina, na vse projektne partnerje, ki so člani tega konzorcija.

Omejitev odgovornosti za interno vsebino

Vsebina naše spletne strani je bila zbrana s skrbnostjo, natančnostjo in znanjem. Vendar pa ne moremo prevzeti nikakršne odgovornosti za posodobitve, popolnost ali točnost katerega koli dela spletne strani.

Od konzorcija se ne zahteva spremljanje podatkov, ki so prisotni ali shranjeni na tej spletni strani.  V primeru, da bi bili seznanjeni, da z objavo podatkov kršimo zakon, bomo vsebino, ki bi bila predmet kršitve zakona, nemudoma odstranili. Vsakršno odgovornost glede morebitnih kršitev zakona bomo lahko prevzeli le takrat, ko/če bomo s kršitvijo zakona tudi seznanjeni.

Omejitev odgovornosti za zunanje povezave

Naša spletna stran vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb (“zunanje povezave”). Ker vsebina teh spletnih mest ni pod našim nadzorom, ne moremo prevzeti nikakršne odgovornosti za vsebino teh spletnih strani. V vseh primerih je za vsebino in točnost predloženih informacij odgovoren ponudnik informacij povezanih spletnih mest. V trenutku, ko so bile povezave do drugih spletnih strani objavljene na naši spletni strani, nismo prepoznali nobene kršitve zakona. V primeru, da bomo seznanjeni s kršitvijo zakona posamezne spletne strani, do katerih objavljamo povezave, bomo povezave do spornih spletnih strani nemudoma odstranili.

Avtorske pravice

Vsebino, ki je objavljena na tej spletni strani, ureja zakon o avtorskih pravicah sodelujočih držav konzorcija. Za vsako podvajanje, obdelavo, distribucijo ali kakršno koli uporabo, ki presega področje uporabe avtorskega prava, je potrebno predhodno pisno soglasje avtorja ali avtorjev.

Varstvo podatkov

Določeni podatki o obiskih naše spletne strani se lahko shranjujejo na strežniku informacij o dostopu (datum, čas, strani, do katerih se je dostopalo). To nikakor ne vključuje analize osebnih podatkov (npr. ime, naslov ali elektronski naslov). Če se osebni podatki zbirajo, se to zgodi le, kolikor je le mogoče, s predhodno seznanitvijo in soglasjem uporabnika spletnega mesta.  Pri tem je izključeno posredovanje podatkov tretjim osebam brez izrecnega soglasja uporabnika.

Izrecno bi želeli poudariti, da lahko prenos podatkov prek interneta (npr. po e-pošti) predstavlja varnostne težave. Zato ni mogoče popolnoma zaščititi podatkov pred dostopom tretjih oseb. Odgovornosti za škodo, ki bi v tem primeru nastala, ne moremo sprejeti. Uporaba katerih koli kontaktnih podatkov za potrebe oglaševanja je izrecno izključena. Pridržujemo si pravico do pravnih ukrepov v primeru neželenega pošiljanja oglasnih informacij; npr. v primeru pošiljanja neželene pošte.