Priložnosti v raziskovalni mreži RETINA

RETINA je mrežni projekt, kjer so povezane priznane raziskovalne institucije iz obmejne regije Avstrija–Slovenija na področju znanosti o materialih. Projekt omogoča malim, srednjim in velikim podjetjem preprost dostop do te raziskovalne mreže.

Kratek pregled možnih raziskovalnih priložnosti možnih v RETINA omrežju lahko najdete spodaj.

Primarno področje raziskovanja projekta RETINA je karakterizacija materialov, kar vključuje tako anorganske kot organske materiale (polimeri, plastika).

Primeri možnih raziskav v okviru projekta RETINA:

 • Visoko resolucijska optična karakterizacija površine
 • Analiza od mikro do nano struktur
 • Karakterizacija tankih filmov (neprevodniki, polprevodniki in prevodniki)
 • Določitev elektronskih in strukturnih lastnosti materialov
 • Fizikalna in kemijska analiza materialov (npr. sestava materialov)
 • Analiza tri-dimenzionalnih struktur
 • Karakterizacija polimernih materialov pod različnimi tipi napetosti (natezna, tlačna in upogibna) in različnih oblik (statična, monotona, ciklična)
 • Mehanske lastnosti tankih filmov
 • Termo-mehanska analiza materialov (npr. razteg zaradi povišanje temperature)
 • Termične lastnosti materialov (npr. toplotna prevodnost plastike)
 • Stabilnost materialov in vpliv staranja

 

Primeri metod in karakterizacijskih tehnik v okviru projekta RETINA:

 • Elektronski mikroskop (SEM-EDX)
 • Fotoelektronska spektroskopija z X žarki (XPS)
 • Ramanska spektroskopija
 • IR spektroskopija
 • NMR spektroskopija
 • Tribologija
 • Dinamični mehanski test (DMA)
 • Nano vtiskovanje
 • Mikro sistemski analizator
 • Merjenje površinskega profila
 • Ozkokotno rentgensko sipanje (SAXS, sinhrotron ELETTRA)
 • Globoka rentgenska litografija (DXRL, sinhrotron ELETTRA)

 

Celotni seznam merilnih metod in tehničnih podrobnosti je dostopen pod zavihkom “Infrastruktura“.